تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات مدرسه قهرمانانه من (my hero academia)

مدرسه قهرمانانه من (my hero academia)

یکی از عناوین انیمه و مانگا

"My Hero Academia" یک انیمه و مانگا ژانر اکشن و ماجراجویی است انیمه My Hero Academia برای اولین بار در سال ۲۰۱۶ به روی آنتن رفت.داستان این انیمه درباره‌ی دانش‌آموزی به نام ایزوکو میدوریا است که در یک دنیایی پر از ابرقهرمانان زندگی می‌کند.

۱۲۶ محصول

کوسن Hawk از My Hero Academia
اختصاصی بادروز
کوسن Hawk از My Hero Academia
padimind
% ۲۰ ۴۳۷,۵۰۰
۳۵۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Hawk از My Hero Academia
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Hawk از My Hero Academia
padimind
% ۲۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی (برچسب لباس) طرح انیمه - 2
پچ حرارتی (برچسب لباس) طرح انیمه - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۴۲,۵۰۰
۳۱,۸۷۵ تومان
استیکر و برچسب طرح انیمه - 2
استیکر و برچسب طرح انیمه - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
تی شرت زنانه طرح انیمه - 2
تی شرت زنانه طرح انیمه - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۶۴۵,۰۰۰
۵۱۶,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه طرح انیمه - 2
تی شرت مردانه طرح انیمه - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۶۴۵,۰۰۰
۵۱۶,۰۰۰ تومان
کوسن طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
کوسن طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۴۹۸
۳۲۹,۹۹۸ تومان
دفتر یادداشت طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
دفتر یادداشت طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
ماگ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
تابلو کنواس (بوم) طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
شاسی طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
دراپ بنر طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
مایا گالری
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
پوستر سیلک طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
بک دراپ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
پرده پانچ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کوسن طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
کوسن طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
دفتر یادداشت طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
ماگ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
تابلو کنواس (بوم) طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
شاسی طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
دراپ بنر طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
مایا گالری
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
پوستر سیلک طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
بک دراپ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
پرده پانچ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
کوسن طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
کوسن طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
دفتر یادداشت طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
ماگ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
تابلو کنواس (بوم) طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
شاسی طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
دراپ بنر طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
مایا گالری
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
پوستر سیلک طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
بک دراپ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
کوسن طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
کوسن طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۴۰۴,۵۰۰
۳۲۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
دفتر یادداشت طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
ماگ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
تابلو کنواس (بوم) طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
شاسی طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
دراپ بنر طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
دراپ بنر طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
مایا گالری
% ۱۵ ۳۶۵,۰۰۰
۳۱۰,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
پوستر سیلک طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
بک دراپ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
بک دراپ طرح انیمه مای هیرو آکادمی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۶۵۰,۰۰۰
۵۲۰,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان مدرسه قهرمان من
کیف خرید کتان مدرسه قهرمان من
rebel shop
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی مدرسه قهرمان من
پچ حرارتی مدرسه قهرمان من
rebel shop
% ۲۵ ۲۳,۵۰۰
۱۷,۶۲۵ تومان
استیکر مدرسه قهرمان من
استیکر مدرسه قهرمان من
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
کوسن My Hero Academia 10
کوسن My Hero Academia 10
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 10
دفتر یادداشت My Hero Academia 10
rebel shop
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
ماگ My Hero Academia 10
ماگ My Hero Academia 10
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
شاسی My Hero Academia 10
شاسی My Hero Academia 10
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 10
پوستر سیلک My Hero Academia 10
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ My Hero Academia 10
بک دراپ My Hero Academia 10
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 9
روتختی یک نفره My Hero Academia 9
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن My Hero Academia 9
کوسن My Hero Academia 9
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 9
دفتر یادداشت My Hero Academia 9
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
شاسی My Hero Academia 9
شاسی My Hero Academia 9
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 9
پوستر سیلک My Hero Academia 9
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ My Hero Academia 9
بک دراپ My Hero Academia 9
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 8
روتختی یک نفره My Hero Academia 8
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن My Hero Academia 8
کوسن My Hero Academia 8
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 8
دفتر یادداشت My Hero Academia 8
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
شاسی My Hero Academia 8
شاسی My Hero Academia 8
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۴۹۷
۸۸,۱۲۳ تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 8
پوستر سیلک My Hero Academia 8
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ My Hero Academia 8
بک دراپ My Hero Academia 8
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 7
روتختی یک نفره My Hero Academia 7
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن My Hero Academia 7
کوسن My Hero Academia 7
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 7
دفتر یادداشت My Hero Academia 7
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۷,۹۹۹
۱۳۴,۳۹۹ تومان
شاسی My Hero Academia 7
شاسی My Hero Academia 7
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۴۹۸
۸۸,۱۲۴ تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 7
پوستر سیلک My Hero Academia 7
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
بک دراپ My Hero Academia 7
بک دراپ My Hero Academia 7
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 6
روتختی یک نفره My Hero Academia 6
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
کوسن My Hero Academia 6
کوسن My Hero Academia 6
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 6
دفتر یادداشت My Hero Academia 6
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
شاسی My Hero Academia 6
شاسی My Hero Academia 6
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان