بستن جست و جو
مدرسه قهرمانانه من(my hero academia)
مدرسه قهرمانانه من(my hero academia)

مدرسه قهرمانانه من(my hero academia)

یکی از عناوین انیمه

۸۵ محصول

استیکر مدرسه قهرمان من
استیکر مدرسه قهرمان من
rebel shop
۱۳,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia 10
کوسن My Hero Academia 10
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 10
دفتر یادداشت My Hero Academia 10
rebel shop
۱۱۵,۰۰۰تومان
ماگ My Hero Academia 10
ماگ My Hero Academia 10
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی My Hero Academia 10
شاسی My Hero Academia 10
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 10
پوستر سیلک My Hero Academia 10
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ My Hero Academia 10
بک دراپ My Hero Academia 10
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 9
روتختی یک نفره My Hero Academia 9
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia 9
کوسن My Hero Academia 9
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 9
دفتر یادداشت My Hero Academia 9
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی My Hero Academia 9
شاسی My Hero Academia 9
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 9
پوستر سیلک My Hero Academia 9
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ My Hero Academia 9
بک دراپ My Hero Academia 9
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 8
روتختی یک نفره My Hero Academia 8
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia 8
کوسن My Hero Academia 8
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 8
دفتر یادداشت My Hero Academia 8
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی My Hero Academia 8
شاسی My Hero Academia 8
rebel shop
۷۹,۹۹۷تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 8
پوستر سیلک My Hero Academia 8
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ My Hero Academia 8
بک دراپ My Hero Academia 8
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 7
روتختی یک نفره My Hero Academia 7
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia 7
کوسن My Hero Academia 7
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 7
دفتر یادداشت My Hero Academia 7
rebel shop
۱۱۲,۹۹۹تومان
شاسی My Hero Academia 7
شاسی My Hero Academia 7
rebel shop
۷۹,۹۹۸تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 7
پوستر سیلک My Hero Academia 7
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ My Hero Academia 7
بک دراپ My Hero Academia 7
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 6
روتختی یک نفره My Hero Academia 6
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia 6
کوسن My Hero Academia 6
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 6
دفتر یادداشت My Hero Academia 6
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی My Hero Academia 6
شاسی My Hero Academia 6
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 6
پوستر سیلک My Hero Academia 6
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ My Hero Academia 6
بک دراپ My Hero Academia 6
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 5
روتختی یک نفره My Hero Academia 5
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
پرده پانچ My Hero Academia 5
پرده پانچ My Hero Academia 5
rebel shop
۱,۳۶۰,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia 5
کوسن My Hero Academia 5
rebel shop
۲۶۹,۹۹۸تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 5
دفتر یادداشت My Hero Academia 5
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
فندک My Hero Academia 5
فندک My Hero Academia 5
rebel shop
۹۵,۰۰۰تومان
ماگ My Hero Academia 5
ماگ My Hero Academia 5
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی My Hero Academia 5
شاسی My Hero Academia 5
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 5
پوستر سیلک My Hero Academia 5
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ My Hero Academia 5
بک دراپ My Hero Academia 5
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia 4
کوسن My Hero Academia 4
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 4
دفتر یادداشت My Hero Academia 4
rebel shop
۱۱۲,۰۰۰تومان
شاسی My Hero Academia 4
شاسی My Hero Academia 4
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 4
پوستر سیلک My Hero Academia 4
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ My Hero Academia 4
بک دراپ My Hero Academia 4
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia 3
کوسن My Hero Academia 3
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 3
دفتر یادداشت My Hero Academia 3
rebel shop
۱۱۲,۰۰۰تومان
ماگ My Hero Academia 3
ماگ My Hero Academia 3
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی My Hero Academia 3
شاسی My Hero Academia 3
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 3
پوستر سیلک My Hero Academia 3
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ My Hero Academia 3
بک دراپ My Hero Academia 3
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 2
روتختی یک نفره My Hero Academia 2
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia 2
کوسن My Hero Academia 2
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 2
دفتر یادداشت My Hero Academia 2
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
ماگ My Hero Academia 2
ماگ My Hero Academia 2
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی My Hero Academia 2
شاسی My Hero Academia 2
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 2
پوستر سیلک My Hero Academia 2
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ My Hero Academia 2
بک دراپ My Hero Academia 2
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia 1
روتختی یک نفره My Hero Academia 1
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia 1
کوسن My Hero Academia 1
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia 1
دفتر یادداشت My Hero Academia 1
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
شاسی My Hero Academia 1
شاسی My Hero Academia 1
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان
پوستر سیلک My Hero Academia 1
پوستر سیلک My Hero Academia 1
rebel shop
۴۰,۰۰۰تومان
بک دراپ My Hero Academia 1
بک دراپ My Hero Academia 1
rebel shop
۴۲۵,۰۰۰تومان
روتختی یک نفره My Hero Academia
روتختی یک نفره My Hero Academia
rebel shop
۱,۸۶۰,۰۰۰تومان
کوسن My Hero Academia
کوسن My Hero Academia
rebel shop
۲۷۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت My Hero Academia
دفتر یادداشت My Hero Academia
rebel shop
۱۱۳,۰۰۰تومان
فندک My Hero Academia
فندک My Hero Academia
rebel shop
۹۵,۰۰۰تومان
ماگ My Hero Academia
ماگ My Hero Academia
rebel shop
۱۷۰,۰۰۰تومان
شاسی My Hero Academia
شاسی My Hero Academia
rebel shop
۸۰,۰۰۰تومان

انیمه My Hero Academia به کارگردانی Kenji Nagasaki و تولید استودیوی Bones در سال 2016 ساخته شده است. داستان این انیمه درباره‌ی دانش‌آموزی به نام ایزوکو میدوریا است که در یک دنیایی پر از ابرقهرمانان زندگی می‌کند. او به دنبال تحقق رویایش برای تبدیل شدن به یک ابرقهرمان با استفاده از عظمت خود و تلاش های خودش است.