تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات پرسپولیس (persepolis)

اکسسوری پرسپولیس

یکی از عناوین فوتبال

پرسپولیس (persepolis) پرطرفدارترین تیم آسیا و یکی از دو قطب اصلی فوتبال ایران است. تاریخ پرسپولیس سرشار از افتخار و پر از اسطوره است. طرفداران پرسپولیس این تیم را بخش مهمی از زندگی خود میدانند و اعتقاد دارند عشق پرسپولیس در خونشان جاری است

مشخصات اکسسوری پرسپولیس

در بازار بادروز با استایلی که هنرمندان ما به اکسسوری ها می دهند شما حس متفاوت بودن را تجربه می کنید و می توانید با یک هدیه کوچک هزاران خاطره را برای همیشه با یک لبخند به یاد داشته باشید...

ماگ  لوگوی پرسپولیس
ماگ لوگوی پرسپولیس
REMO DESIGN
% ۲۵ ۳۲۶,۵۰۰
۲۴۴,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت لباس پرسپولیس
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت لباس پرسپولیس
محصولات BR
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
کیف خرید کتان لوگوی پرسپولیس
کیف خرید کتان لوگوی پرسپولیس
REMO DESIGN
% ۲۰ ۳۴۹,۰۰۰
۲۷۹,۲۰۰ تومان
کیف خرید کتان لوگوی ذوب آهن
کیف خرید کتان لوگوی ذوب آهن
REMO DESIGN
% ۲۰ ۳۴۹,۰۰۰
۲۷۹,۲۰۰ تومان
پچ حرارتی  لوگوی ذوب آهن
پچ حرارتی لوگوی ذوب آهن
REMO DESIGN
% ۲۵ ۳۷,۵۰۰
۲۸,۱۲۵ تومان
دفتر یادداشت لوگوی پرسپولیس
دفتر یادداشت لوگوی پرسپولیس
REMO DESIGN
% ۲۰ ۱۷۱,۰۰۰
۱۳۶,۸۰۰ تومان
دفتر یادداشت هوادار پرسپولیس
دفتر یادداشت هوادار پرسپولیس
mrv
% ۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳۷,۶۰۰ تومان
ماگ  پرسپولیس قهرمان - شماره یک
اختصاصی بادروز
ماگ پرسپولیس قهرمان - شماره یک
مرد و مداد
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ  پرسپولیس4
ماگ پرسپولیس4
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ  پرسپولیس3
ماگ پرسپولیس3
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان
ماگ  پرسپولیس2
ماگ پرسپولیس2
mrv
% ۲۵ ۲۴۹,۵۰۰
۱۸۷,۱۲۵ تومان