تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

تابلو کنواس (بوم) پینک فلوید

یکی از عناوین متال و راک

گروه موسیقی پینک فلوید (Pink Floyd) یک گروه موسیقی راک انگلیسی و یکی از تاثیرگذارترین گروه های تاریح موسیقی راک بود. پینک فلوید در سال ۱۹۶۵ توسط دانشجویان سابق، سید برت، نیک میسن، راجر واترز و ریچارد رایت، تشکیل شد.

مشخصات تابلو کنواس (بوم) پینک فلوید

- طرح هایی اختصاصی با القای حس نقاشی
- چاپ روی پارچه کنواس با مدرنترین دستگاه
- 18mm عمق قاب که با طرح بک گراند پوشیده می شود
- برای تمیز کردن از دستمال نرم و مرطوب استفاده شود
- سفارش در سایزهای انتخابی شما در قسمت خدمات ویژه

تابلو کنواس (بوم) pink floyd band
تابلو کنواس (بوم) pink floyd band
rebel shop
۲۳۰,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 52
تابلو کنواس pink floyd 52
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 51
تابلو کنواس pink floyd 51
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 50
تابلو کنواس pink floyd 50
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 49
تابلو کنواس pink floyd 49
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 48
تابلو کنواس pink floyd 48
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 47
تابلو کنواس pink floyd 47
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 45
تابلو کنواس pink floyd 45
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 43
تابلو کنواس pink floyd 43
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 42
تابلو کنواس pink floyd 42
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 41
تابلو کنواس pink floyd 41
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 35
تابلو کنواس pink floyd 35
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 40
تابلو کنواس pink floyd 40
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 39
تابلو کنواس pink floyd 39
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 38
تابلو کنواس pink floyd 38
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 37
تابلو کنواس pink floyd 37
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 36
تابلو کنواس pink floyd 36
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 33
تابلو کنواس pink floyd 33
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 31
تابلو کنواس pink floyd 31
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 30
تابلو کنواس pink floyd 30
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 29
تابلو کنواس pink floyd 29
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 28
تابلو کنواس pink floyd 28
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 27
تابلو کنواس pink floyd 27
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 26
تابلو کنواس pink floyd 26
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 25
تابلو کنواس pink floyd 25
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 21
تابلو کنواس pink floyd 21
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 19
تابلو کنواس pink floyd 19
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 18
تابلو کنواس pink floyd 18
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 7
تابلو کنواس pink floyd 7
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان
تابلو کنواس pink floyd 3
تابلو کنواس pink floyd 3
Mr Darcy
۲۲۷,۰۰۰تومان