تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

ساعت دیواری پینک فلوید

یکی از عناوین متال و راک

گروه موسیقی پینک فلوید (Pink Floyd) یک گروه موسیقی راک انگلیسی و یکی از تاثیرگذارترین گروه های تاریح موسیقی راک بود. پینک فلوید در سال ۱۹۶۵ توسط دانشجویان سابق، سید برت، نیک میسن، راجر واترز و ریچارد رایت، تشکیل شد.

مشخصات ساعت دیواری پینک فلوید

- موتور ساعت آرامگرد و بی صدا و با ضمانت
- در تمام قطعات ساعت دیواری از مرغوبتری جنس استفاده شده است
- قطر ساعت ها 30cm می باشد
- جنس صفحه ساعت دیواری از شیشه
- یه طرح جذاب روی ساعت میتونه مثل یه قاب متفاوت هم خودنمایی کنه

ساعت دیواری pink floyd 3
ساعت دیواری pink floyd 3
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 63
ساعت دیواری pink floyd 63
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 62
ساعت دیواری pink floyd 62
Mr Darcy
۸۳۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 61
ساعت دیواری pink floyd 61
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 60
ساعت دیواری pink floyd 60
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 59
ساعت دیواری pink floyd 59
Mr Darcy
۸۳۰,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 58
ساعت دیواری pink floyd 58
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 56
ساعت دیواری pink floyd 56
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 55
ساعت دیواری pink floyd 55
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 54
ساعت دیواری pink floyd 54
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 53
ساعت دیواری pink floyd 53
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 52
ساعت دیواری pink floyd 52
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 20
ساعت دیواری pink floyd 20
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 18
ساعت دیواری pink floyd 18
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 17
ساعت دیواری pink floyd 17
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 14
ساعت دیواری pink floyd 14
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 13
ساعت دیواری pink floyd 13
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 11
ساعت دیواری pink floyd 11
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 7
ساعت دیواری pink floyd 7
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 6
ساعت دیواری pink floyd 6
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 5
ساعت دیواری pink floyd 5
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 4
ساعت دیواری pink floyd 4
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 2
ساعت دیواری pink floyd 2
Mr Darcy
۸۲۸,۰۰۰تومان
ساعت دیواری pink floyd 1
ساعت دیواری pink floyd 1
Mr Darcy
۸۲۷,۰۰۰تومان