تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

ماگ پینک فلوید

یکی از عناوین متال و راک

گروه موسیقی پینک فلوید (Pink Floyd) یک گروه موسیقی راک انگلیسی و یکی از تاثیرگذارترین گروه های تاریح موسیقی راک بود. پینک فلوید در سال ۱۹۶۵ توسط دانشجویان سابق، سید برت، نیک میسن، راجر واترز و ریچارد رایت، تشکیل شد.

مشخصات ماگ پینک فلوید

- چاپ با کیفیت و بادوام
- برای ماندگاری بیشتر فقط بصورت دستی شستشو شود
- جنس لیوان سرامیکی درجه A
- دسته و داخل لیوان سفید

ماگ pink floyd 22
ماگ pink floyd 22
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 20
ماگ pink floyd 20
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 19
ماگ pink floyd 19
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 18
ماگ pink floyd 18
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 17
ماگ pink floyd 17
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 16
ماگ pink floyd 16
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 15
ماگ pink floyd 15
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 14
ماگ pink floyd 14
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 13
ماگ pink floyd 13
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 11
ماگ pink floyd 11
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 9
ماگ pink floyd 9
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 8
ماگ pink floyd 8
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 7
ماگ pink floyd 7
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 6
ماگ pink floyd 6
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 5
ماگ pink floyd 5
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 4
ماگ pink floyd 4
Mr Darcy
۲۴۹,۵۰۰تومان
ماگ pink floyd 3
ماگ pink floyd 3
Mr Darcy
۲۴۹,۰۰۰تومان