تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۵ تخفیف
خرید محصولات پینک فلوید (Pink Floyd)

شاسی پینک فلوید

یکی از عناوین متال و راک

گروه موسیقی پینک فلوید (Pink Floyd) یک گروه موسیقی راک انگلیسی و یکی از تاثیرگذارترین گروه های تاریح موسیقی راک بود. پینک فلوید در سال ۱۹۶۵ توسط دانشجویان سابق، سید برت، نیک میسن، راجر واترز و ریچارد رایت، تشکیل شد.

مشخصات شاسی پینک فلوید

- چاپ روی کاغذ سیلک عکاسی با ماندگاری بالا
- شاسی 8mm و چسب عالی
- قابلیت تمیز کردن سطح شاسی عکس با دستمال مرطوب
- امکان سفارش در سایزهای دیگر در قسمت خدمات ویژه

شاسی pink floyd 50
شاسی pink floyd 50
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 42
شاسی pink floyd 42
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 47
شاسی pink floyd 47
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 51
شاسی pink floyd 51
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 41
شاسی pink floyd 41
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 26
شاسی pink floyd 26
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 52
شاسی pink floyd 52
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 49
شاسی pink floyd 49
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 48
شاسی pink floyd 48
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 46
شاسی pink floyd 46
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 35
شاسی pink floyd 35
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 38
شاسی pink floyd 38
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 7
شاسی pink floyd 7
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 39
شاسی pink floyd 39
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 43
شاسی pink floyd 43
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 45
شاسی pink floyd 45
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 27
شاسی pink floyd 27
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 37
شاسی pink floyd 37
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 40
شاسی pink floyd 40
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 21
شاسی pink floyd 21
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 28
شاسی pink floyd 28
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 29
شاسی pink floyd 29
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 18
شاسی pink floyd 18
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 4
شاسی pink floyd 4
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 31
شاسی pink floyd 31
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 19
شاسی pink floyd 19
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 33
شاسی pink floyd 33
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 13
شاسی pink floyd 13
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 3
شاسی pink floyd 3
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 30
شاسی pink floyd 30
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 5
شاسی pink floyd 5
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 36
شاسی pink floyd 36
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd 25
شاسی pink floyd 25
Mr Darcy
% ۲۵ ۱۱۴,۵۰۰
۸۵,۸۷۵ تومان
شاسی pink floyd the wall
شاسی pink floyd the wall
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی pink floyd DARK SIDE OF THE MOON TOUR
شاسی pink floyd DARK SIDE OF THE MOON TOUR
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی گروه موسیقی پینک فلوید
شاسی گروه موسیقی پینک فلوید
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی pink floyd concert
شاسی pink floyd concert
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی کنسرت پینک فلوید
شاسی کنسرت پینک فلوید
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی pink floyd band
شاسی pink floyd band
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی Pink Floyd  Wish You Were Here
شاسی Pink Floyd Wish You Were Here
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی دنیای پینک فلوید
شاسی دنیای پینک فلوید
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
شاسی Roger Barrett Roger Waters David Gilmour Nick Mason Richard Wright
شاسی Roger Barrett Roger Waters David Gilmour Nick Mason Richard Wright
rebel shop
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان