تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

شاسی پینک فلوید

یکی از عناوین متال و راک

گروه موسیقی پینک فلوید (Pink Floyd) یک گروه موسیقی راک انگلیسی و یکی از تاثیرگذارترین گروه های تاریح موسیقی راک بود. پینک فلوید در سال ۱۹۶۵ توسط دانشجویان سابق، سید برت، نیک میسن، راجر واترز و ریچارد رایت، تشکیل شد.

مشخصات شاسی پینک فلوید

- چاپ روی کاغذ سیلک عکاسی با ماندگاری بالا
- شاسی 8mm و چسب عالی
- قابلیت تمیز کردن سطح شاسی عکس با دستمال مرطوب
- امکان سفارش در سایزهای دیگر در قسمت خدمات ویژه

شاسی Pink Floyd  Wish You Were Here
شاسی Pink Floyd Wish You Were Here
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd DARK SIDE OF THE MOON TOUR
شاسی pink floyd DARK SIDE OF THE MOON TOUR
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd band
شاسی pink floyd band
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی دنیای پینک فلوید
شاسی دنیای پینک فلوید
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd concert
شاسی pink floyd concert
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی کنسرت پینک فلوید
شاسی کنسرت پینک فلوید
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd the wall
شاسی pink floyd the wall
rebel shop
۱۱۷,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 52
شاسی pink floyd 52
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 51
شاسی pink floyd 51
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 50
شاسی pink floyd 50
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 49
شاسی pink floyd 49
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 48
شاسی pink floyd 48
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 47
شاسی pink floyd 47
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 46
شاسی pink floyd 46
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 45
شاسی pink floyd 45
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 43
شاسی pink floyd 43
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 42
شاسی pink floyd 42
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 41
شاسی pink floyd 41
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 40
شاسی pink floyd 40
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 39
شاسی pink floyd 39
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 38
شاسی pink floyd 38
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 37
شاسی pink floyd 37
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 36
شاسی pink floyd 36
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 35
شاسی pink floyd 35
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 33
شاسی pink floyd 33
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 31
شاسی pink floyd 31
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 30
شاسی pink floyd 30
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 29
شاسی pink floyd 29
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 28
شاسی pink floyd 28
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 27
شاسی pink floyd 27
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 26
شاسی pink floyd 26
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 25
شاسی pink floyd 25
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 21
شاسی pink floyd 21
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 19
شاسی pink floyd 19
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 18
شاسی pink floyd 18
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 13
شاسی pink floyd 13
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 7
شاسی pink floyd 7
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 5
شاسی pink floyd 5
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 4
شاسی pink floyd 4
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان
شاسی pink floyd 3
شاسی pink floyd 3
Mr Darcy
۱۱۴,۵۰۰تومان