تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات ریک و مورتی (Rick and Morty)

دفتر یادداشت ریک و مورتی

یکی از عناوین انیمیشن

مجموعه انیمیشنی ریک و مورتی (Rick and Morty) یک مجموعه محبوب و مناسب بزرگسالان است که به دلیل مطالب +۱۸ و علمی خود بسیار معروف شده است و از دارندگان بالاترین امتیازات IMDB در بین سریالها است.

مشخصات دفتر یادداشت ریک و مورتی

- 60 برگ تحریر ( دو رو خط دار )
- جلد گلاسه با روکش براق
- صحافی فنر دوبل مشکی
- پشت و روی دفتر یادداشت یک طرح می باشد
- برای سفارش طرح های اختصاصی به قسمت خدمات ویژه مراجعه کنید

دفتر یادداشت rick and morty 2
دفتر یادداشت rick and morty 2
zizyart
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت rick dimension
دفتر یادداشت rick dimension
zizyart
% ۲۰ ۱۶۹,۰۰۰
۱۳۵,۲۰۰ تومان
دفتر یادداشت Two face
دفتر یادداشت Two face
BadroozOfficial
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت rick and morty3
دفتر یادداشت rick and morty3
zizyart
% ۲۰ ۱۶۷,۵۰۰
۱۳۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت rick & morty(1)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت rick & morty(1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳۷,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت rick line
دفتر یادداشت rick line
zizyart
% ۲۰ ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۳,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت danger rick
دفتر یادداشت danger rick
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 002
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت the pickle face
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت the pickle face
mj
% ۲۰ ۱۷۷,۰۰۰
۱۴۱,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 003
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 006
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 009
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 009
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 005
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 007
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 007
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 012
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 012
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 008
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 008
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 001
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 010
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 010
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 004
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 004
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 011
دفتر یادداشت طرح ریک و مورتی - کد : 011
مایا گالری
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح گرافیتی ریک و مورتی
دفتر یادداشت طرح گرافیتی ریک و مورتی
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت پترن اسکلت فضایی ریک و مورتی
دفتر یادداشت پترن اسکلت فضایی ریک و مورتی
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت پیکل ریک خفن
دفتر یادداشت پیکل ریک خفن
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت پیکل ریک منو برگردون
دفتر یادداشت پیکل ریک منو برگردون
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت rick & stan
دفتر یادداشت rick & stan
iCAN
% ۲۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح پیکل ریک
دفتر یادداشت طرح پیکل ریک
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان