تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات ریک و مورتی (Rick and Morty)

تابلوهای هنری ریک و مورتی

یکی از عناوین انیمیشن

مجموعه انیمیشنی ریک و مورتی (Rick and Morty) یک مجموعه محبوب و مناسب بزرگسالان است که به دلیل مطالب +۱۸ و علمی خود بسیار معروف شده است و از دارندگان بالاترین امتیازات IMDB در بین سریالها است.

مشخصات تابلوهای هنری ریک و مورتی

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 009
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 009
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی Two face
شاسی Two face
BadroozOfficial
% ۲۵ ۱۱۵,۵۰۰
۸۶,۶۲۵ تومان
قاب کنواس مربع Two face
قاب کنواس مربع Two face
BadroozOfficial
% ۲۰ ۳۳۳,۰۰۰
۲۶۶,۴۰۰ تومان
قاب کنواس Two face
قاب کنواس Two face
BadroozOfficial
% ۲۰ ۲۲۸,۰۰۰
۱۸۲,۴۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع rick & morty(1)
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع rick & morty(1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۳۷,۰۰۰
۲۶۹,۶۰۰ تومان
شاسی Rick Sanchez-ریک سانچز
شاسی Rick Sanchez-ریک سانچز
graphic-parisa
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) ریک و مورتی - 13
تابلو کنواس مربع (بوم) ریک و مورتی - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۳۶۵,۰۰۰
۲۹۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 005
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 005
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 007
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 007
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 012
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 012
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 009
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 009
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 003
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) ریک و مورتی - 13
تابلو کنواس (بوم) ریک و مورتی - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 011
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 011
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 008
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 008
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 006
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 006
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 006
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 006
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 004
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 004
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 002
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 001
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 001
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 001
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 001
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 011
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 011
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 010
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 010
مایا گالری
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 012
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 012
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 010
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 010
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 008
تابلو کنواس (بوم) طرح ریک و مورتی - کد : 008
مایا گالری
% ۲۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۰۴,۰۰۰ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 005
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 005
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 007
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 007
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۲,۵۰۰
۱۰۶,۸۷۵ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 003
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 003
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 002
شاسی طرح ریک و مورتی - کد : 002
مایا گالری
% ۲۵ ۱۳۲,۵۰۰
۹۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) پیکل ریک منو برگردون
تابلو کنواس (بوم) پیکل ریک منو برگردون
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح گرافیتی ریک و مورتی
تابلو کنواس (بوم) طرح گرافیتی ریک و مورتی
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) ریک در رستوران
تابلو کنواس (بوم) ریک در رستوران
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی ریک در رستوران
شاسی ریک در رستوران
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۱۲,۵۰۰
۱۵۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) پیکل ریک آماده
تابلو کنواس (بوم) پیکل ریک آماده
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی طرح گرافیتی ریک و مورتی
شاسی طرح گرافیتی ریک و مورتی
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۱۲,۵۰۰
۱۵۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) پیکل ریک خفن
تابلو کنواس (بوم) پیکل ریک خفن
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) پترن اسکلت فضایی ریک و مورتی
تابلو کنواس (بوم) پترن اسکلت فضایی ریک و مورتی
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی پیکل ریک خفن
شاسی پیکل ریک خفن
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۱۲,۵۰۰
۱۵۹,۳۷۵ تومان
شاسی پیکل ریک آماده
شاسی پیکل ریک آماده
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۱۲,۵۰۰
۱۵۹,۳۷۵ تومان
شاسی طرح پیکل ریک
شاسی طرح پیکل ریک
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۱۲,۵۰۰
۱۵۹,۳۷۵ تومان
شاسی پترن اسکلت فضایی ریک و مورتی
شاسی پترن اسکلت فضایی ریک و مورتی
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۱۲,۵۰۰
۱۵۹,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) طرح پیکل ریک
تابلو کنواس (بوم) طرح پیکل ریک
اژدهای صورتی
% ۲۰ ۲۸۵,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) rick & stan
تابلو کنواس مربع (بوم) rick & stan
iCAN
% ۲۰ ۴۳۰,۰۰۰
۳۴۴,۰۰۰ تومان
شاسی پیکل ریک منو برگردون
شاسی پیکل ریک منو برگردون
اژدهای صورتی
% ۲۵ ۲۱۲,۵۰۰
۱۵۹,۳۷۵ تومان
شاسی rick & stan
شاسی rick & stan
iCAN
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان