تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۲۰ تخفیف
خرید محصولات محمدرضا شجریان (Mohammad Reza Shajarian)

پوستر شجریان

یکی از عناوین موزیک

استاد محمدرضا شجریان استاد سرشناس موسیقی ایران و ملقب به خسرو آواز ایران است. وی مبدع چندین ساز و نامزد ۲ جایزه گرمی بود. وی استاد شخصیت های بسیاری از جمله ایرج بسطامی، همایون شجریان، حمیدرضا نوربخش و علی جهاندار نیز بود...

مشخصات پوستر شجریان

وقتشه به دیوارها و دکوراسیون خسته کننده و یکنواخت اطرافت یه جون تازه بدی ... زود باش !!! بیا به دنیای پوسترهای هنرمندان بادروز و چیزی که دوست داری پیدا کن ...

۲۱ محصول

پوستر سیلک ostad shajarian22
پوستر سیلک ostad shajarian22
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک ostad shajarian 6
پوستر سیلک ostad shajarian 6
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک ostad shajarian 5
پوستر سیلک ostad shajarian 5
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک ostad shajarian 4
پوستر سیلک ostad shajarian 4
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک ostad shajarian 9
پوستر سیلک ostad shajarian 9
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر ostad shajarian 9
دراپ بنر ostad shajarian 9
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر ostad shajarian 5
دراپ بنر ostad shajarian 5
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر ostad shajarian 4
دراپ بنر ostad shajarian 4
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر ostad shajarian 6
دراپ بنر ostad shajarian 6
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر ostad shajarian -morgh sahar
دراپ بنر ostad shajarian -morgh sahar
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک ostad shajarian -morgh sahar
پوستر سیلک ostad shajarian -morgh sahar
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک ostad shajarian 7
پوستر سیلک ostad shajarian 7
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
پوستر سیلک ostad shajarian
پوستر سیلک ostad shajarian
graphic-parisa
% ۲۰ ۵۴,۵۰۰
۴۳,۶۰۰ تومان
دراپ بنر ostad shajarian22
دراپ بنر ostad shajarian22
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
دراپ بنر ostad shajarian 7
دراپ بنر ostad shajarian 7
graphic-parisa
% ۱۵ ۳۴۷,۰۰۰
۲۹۴,۹۵۰ تومان
پوستر سیلک محمدرضا شجریان -1
پوستر سیلک محمدرضا شجریان -1
مایا گالری
% ۲۰ ۸۷,۵۰۰
۷۰,۰۰۰ تومان
بک دراپ محمدرضا شجریان -4
بک دراپ محمدرضا شجریان -4
مایا گالری
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک محمدرضا شجریان -3
پوستر سیلک محمدرضا شجریان -3
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک محمدرضا شجریان -2
پوستر سیلک محمدرضا شجریان -2
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
دراپ بنر محمدرضا شجریان -4
دراپ بنر محمدرضا شجریان -4
مایا گالری
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک محمدرضا شجریان -4
پوستر سیلک محمدرضا شجریان -4
مایا گالری
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان