تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

تابلوهای هنری شجریان

یکی از عناوین موزیک

استاد محمدرضا شجریان استاد سرشناس موسیقی ایران و ملقب به خسرو آواز ایران است. وی مبدع چندین ساز و نامزد ۲ جایزه گرمی بود. وی استاد شخصیت های بسیاری از جمله ایرج بسطامی، همایون شجریان، حمیدرضا نوربخش و علی جهاندار نیز بود...

مشخصات تابلوهای هنری شجریان

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

شاسی  محمدرضا شجریان -4
شاسی محمدرضا شجریان -4
مایا گالری
۱۶۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -3
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -3
مایا گالری
۲۷۵,۰۰۰تومان
شاسی  محمدرضا شجریان -3
شاسی محمدرضا شجریان -3
مایا گالری
۱۶۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -2
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -2
مایا گالری
۲۷۵,۰۰۰تومان
شاسی  محمدرضا شجریان -2
شاسی محمدرضا شجریان -2
مایا گالری
۱۶۲,۵۰۰تومان
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -1
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -1
مایا گالری
۲۶۰,۰۰۰تومان
شاسی  محمدرضا شجریان -1
شاسی محمدرضا شجریان -1
مایا گالری
۱۴۷,۵۰۰تومان
قاب کنواس ostad shajarian22
قاب کنواس ostad shajarian22
graphic-parisa
۲۲۷,۰۰۰تومان
قاب کنواس ostad shajarian
قاب کنواس ostad shajarian
graphic-parisa
۲۲۷,۰۰۰تومان
قاب کنواس ostad shajarian -morgh sahar
قاب کنواس ostad shajarian -morgh sahar
graphic-parisa
۲۲۷,۰۰۰تومان
قاب کنواس ostad shajarian 9
قاب کنواس ostad shajarian 9
graphic-parisa
۲۲۷,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع ostad shajarian 8
قاب کنواس مربع ostad shajarian 8
graphic-parisa
۳۳۲,۰۰۰تومان
قاب کنواس ostad shajarian 7
قاب کنواس ostad shajarian 7
graphic-parisa
۲۲۷,۰۰۰تومان
قاب کنواس ostad shajarian 6
قاب کنواس ostad shajarian 6
graphic-parisa
۲۲۷,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع ostad shajarian 5
قاب کنواس مربع ostad shajarian 5
graphic-parisa
۳۳۲,۰۰۰تومان
قاب کنواس ostad shajarian 5
قاب کنواس ostad shajarian 5
graphic-parisa
۲۲۷,۰۰۰تومان
قاب کنواس ostad shajarian 4
قاب کنواس ostad shajarian 4
graphic-parisa
۲۲۷,۰۰۰تومان
قاب کنواس homayoon shajarian
قاب کنواس homayoon shajarian
graphic-parisa
۲۲۷,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع ostad shajarian 3
قاب کنواس مربع ostad shajarian 3
graphic-parisa
۳۳۲,۰۰۰تومان
قاب کنواس ostad shajarian 3
قاب کنواس ostad shajarian 3
graphic-parisa
۲۲۷,۰۰۰تومان