تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات انیمیشن روح (Soul)

دکوراسیون روح (soul)

یکی از عناوین انیمیشن

انیمیشن روح (Soul) داستان یک آموزنده جاز را بیان میکند که بنا به دلایلی در روزی که قرار است به یکی از آرزوهای خود برسد تصادف میکند روحش به دنیای دیگری منتقل میشود. جایی که باید با کمک ۲۲ یک روح سر به هوا دوباره با کالبد خود برگردد

مشخصات دکوراسیون روح (soul)

روتختی چاپی تک نفره soul patern
روتختی چاپی تک نفره soul patern
graphic-parisa
% ۲۵ ۲,۷۸۰,۰۰۰
۲,۰۸۵,۰۰۰ تومان
کوسن جو کاردنر-روح
کوسن جو کاردنر-روح
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری soul
ساعت دیواری soul
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن soul
کوسن soul
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری soul patern
ساعت دیواری soul patern
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن soul patern
کوسن soul patern
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
کوسن soul mates
کوسن soul mates
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری soul cat
ساعت دیواری soul cat
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن soul cat
کوسن soul cat
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری soul caracter
ساعت دیواری soul caracter
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن soul caracter
کوسن soul caracter
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری soul 22
ساعت دیواری soul 22
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری soul 22 jazzing
ساعت دیواری soul 22 jazzing
graphic-parisa
% ۲۵ ۸۲۷,۰۰۰
۶۲۰,۲۵۰ تومان
کوسن soul 22 jazzing
کوسن soul 22 jazzing
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۹۹,۵۰۰
۳۱۹,۶۰۰ تومان