تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات امیر تتلو (Amir Tataloo)

تابلوهای هنری امیر تتلو

یکی از عناوین موزیک

امیر تتلو خواننده و ترانه سرای محبوب این روزهای گروه بزرگی از ایرانیان است. تتلو که به خاطر حاشیه های زیاد و عجیبش در کنار موسیقی های گاها زیبا و افراطی شناخته میشود با تتو کردن بیشتر سطح پوستش این روزها چهره جدیدی به خود گرفته است.

مشخصات تابلوهای هنری امیر تتلو

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

قاب کنواس باتو - تتلو
قاب کنواس باتو - تتلو
gigi hadid
% ۲۰ ۲۳۲,۰۰۰
۱۸۵,۶۰۰ تومان
شاسی باتو - تتلو
شاسی باتو - تتلو
gigi hadid
% ۲۵ ۱۱۹,۵۰۰
۸۹,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو - 3
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) امیر تتلو - 5
تابلو کنواس مربع (بوم) امیر تتلو - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۳۸۰,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع tataloo2
تابلو کنواس مربع tataloo2
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع tatal
تابلو کنواس مربع tatal
gigi hadid
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
شاسی امیر تتلو5
شاسی امیر تتلو5
mrv
% ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
۹۵,۶۲۵ تومان
شاسی امیر تتلو8
شاسی امیر تتلو8
mrv
% ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
۹۵,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس مربع tataloo11
تابلو کنواس مربع tataloo11
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
شاسی امیر تتلو6
شاسی امیر تتلو6
mrv
% ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
۹۵,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس تتلو
تابلو کنواس تتلو
mrv
% ۲۰ ۲۴۰,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس tataloo 1
تابلو کنواس tataloo 1
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
شاسی تتلو
شاسی تتلو
mrv
% ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
۹۵,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس مربع tataloo10
تابلو کنواس مربع tataloo10
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع امیر تتلو6
تابلو کنواس مربع امیر تتلو6
mrv
% ۲۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع امیر تتلو5
تابلو کنواس مربع امیر تتلو5
mrv
% ۲۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس tataloo5
تابلو کنواس tataloo5
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع tataloo4
تابلو کنواس مربع tataloo4
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع امیر تتلو2
تابلو کنواس مربع امیر تتلو2
mrv
% ۲۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰ تومان
شاسی امیر تتلو2
شاسی امیر تتلو2
mrv
% ۲۵ ۱۲۷,۵۰۰
۹۵,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس tataloo3
تابلو کنواس tataloo3
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس tataloo9
تابلو کنواس tataloo9
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۲۳۰,۰۰۰
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع tataloo6
تابلو کنواس مربع tataloo6
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع tataloo7
تابلو کنواس مربع tataloo7
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
شاسی امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
شاسی امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی tataloo5
شاسی tataloo5
اس اچ دیزاین
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس مربع tataloo8
تابلو کنواس مربع tataloo8
اس اچ دیزاین
% ۲۰ ۳۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰ تومان
شاسی tataloo 1
شاسی tataloo 1
اس اچ دیزاین
% ۲۵ ۱۱۷,۵۰۰
۸۸,۱۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو - 2
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی امیر تتلو - 2
اختصاصی بادروز
شاسی امیر تتلو - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) امیر تتلو و تهی
تابلو کنواس مربع (بوم) امیر تتلو و تهی
مایا گالری
% ۲۰ ۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
شاسی امیر تتلو - 1
اختصاصی بادروز
شاسی امیر تتلو - 1
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
شاسی امیر تتلو - 3
شاسی امیر تتلو - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو - 1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی امیر تتلو و تهی
شاسی امیر تتلو و تهی
مایا گالری
% ۲۵ ۱۹۲,۵۰۰
۱۴۴,۳۷۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو - 4
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو - 4
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی امیر تتلو - 5
شاسی امیر تتلو - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی امیر تتلو - 4
شاسی امیر تتلو - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان