تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات نام تو (your name)

نام تو (your name)

یکی از عناوین انیمه و مانگا

انیمه "Your Name" یک فیلم بسیار زیبا، عاشقانه و جادویی است که در سال ۲۰۱۶ به قلم و کارگردانی استاد ماکوتو شینکای خلق شد. داستانش ماجرای دو نوجوان تحصیلکرده به نامهای تاکی تاچیبانا و میتسوها میامیزو را به تصویر می‌کشد.

۴۰ محصول

کوسن  your name 16
کوسن your name 16
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره your name 17
روتختی یک نفره your name 17
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
دراپ بنر your name 17
دراپ بنر your name 17
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
کوسن  your name 17
کوسن your name 17
rebel shop
% ۲۰ ۴۰۲,۵۰۰
۳۲۲,۰۰۰ تومان
بک دراپ your name 16
بک دراپ your name 16
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
ماگ  your name 13
ماگ your name 13
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ  your name 14
ماگ your name 14
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
استیکر your name 16
استیکر your name 16
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
ساعت دیواری  your name 17
ساعت دیواری your name 17
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
پولاروید your name 17
پولاروید your name 17
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
استیکر your name 17
استیکر your name 17
rebel shop
% ۲۵ ۱۹,۰۰۰
۱۴,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک your name 16
پوستر سیلک your name 16
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پولاروید your name انیمه
پولاروید your name انیمه
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
روتختی یک نفره your name 16
روتختی یک نفره your name 16
rebel shop
% ۲۵ ۲,۷۸۵,۰۰۰
۲,۰۸۸,۷۵۰ تومان
ساعت دیواری  your name 16
ساعت دیواری your name 16
rebel shop
% ۲۵ ۸۳۰,۰۰۰
۶۲۲,۵۰۰ تومان
پولاروید Mitsuha
پولاروید Mitsuha
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name 16
پولاروید your name 16
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت your name 17
دفتر یادداشت your name 17
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
بک دراپ your name 17
بک دراپ your name 17
rebel shop
% ۲۰ ۶۳۵,۰۰۰
۵۰۸,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک your name 17
پوستر سیلک your name 17
rebel shop
% ۲۰ ۵۷,۵۰۰
۴۶,۰۰۰ تومان
پولاروید انیمه your name
پولاروید انیمه your name
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
دراپ بنر your name 16
دراپ بنر your name 16
rebel shop
% ۱۵ ۳۵۰,۰۰۰
۲۹۷,۵۰۰ تومان
ماگ  your name 12
ماگ your name 12
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
ماگ  your name 15
ماگ your name 15
rebel shop
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت your name 16
دفتر یادداشت your name 16
rebel shop
% ۲۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۳۴,۴۰۰ تومان
پولاروید Your Name anime
پولاروید Your Name anime
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
عطرجیبی your name 16
عطرجیبی your name 16
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
عطرجیبی your name 17
عطرجیبی your name 17
rebel shop
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پولاروید your name 5
پولاروید your name 5
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name 1
پولاروید your name 1
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name 9
پولاروید your name 9
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید Your Name 11
پولاروید Your Name 11
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name 8
پولاروید your name 8
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name
پولاروید your name
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name 3
پولاروید your name 3
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name 10
پولاروید your name 10
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name 4
پولاروید your name 4
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name 6
پولاروید your name 6
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name 2
پولاروید your name 2
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان
پولاروید your name 7
پولاروید your name 7
rebel shop
% ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۱۷,۶۰۰ تومان