بستن جست و جو
Genshin Impact IR
Genshin Impact IR
عضویت در بادروز از ۱ اسفند، ۱۴۰۰
تیم اصلی گنشین ایمپکت ایران در سایت بادوز

لینک کانال یوتوب :
https://www.youtube.com/channel/UCCucqaGoUbdzI5tBSf_-jcg