بستن جست و جو
Badrooz
Badrooz
عضویت در بادروز از ۱۰ ارديبهشت، ۱۳۹۹
بادروز از میان تفکر، تجربه ها و توانایی جوان هایی متولد شده است که می‌خواهند مستقیم در قلب شما نفوذ کنند و در شادی ها و دلبستگی های شما شریک شوند. از زمان‌های قدیم روز بیست و دوم از هر ماه باد نام دارد و در این روز جشنی به نام بادروزی در گرامیداشت باد برگزار می شد و مردم در آن روز کاروان‌های شادی به راه می انداختند و بازارهایی تشکیل می‌شد که ابزار شادمانی در دسترس مردم قرار می گرفت، ما هم بادروز را همانند آن بازار می دانیم که می تواند طرح های زیبایی را که شما ارائه کرده اید بر روی اجناسی با کیفیت در دسترس همگان قرار دهد.
باندانا طرح H
باندانا طرح H
Badrooz
۴۰,۰۰۰تومان
باندانا طرح G
باندانا طرح G
Badrooz
۴۰,۰۰۰تومان
باندانا طرح F
باندانا طرح F
Badrooz
۴۰,۰۰۰تومان
باندانا طرح E
باندانا طرح E
Badrooz
۴۰,۰۰۰تومان
باندانا طرح D
باندانا طرح D
Badrooz
۴۰,۰۰۰تومان
باندانا طرح C
باندانا طرح C
Badrooz
۴۰,۰۰۰تومان
باندانا طرح B
باندانا طرح B
Badrooz
۴۰,۰۰۰تومان
باندانا طرح A
باندانا طرح A
Badrooz
۴۰,۰۰۰تومان
کیف Leopard in Pool
کیف Leopard in Pool
Badrooz
۱۲۴,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت good bad ugly
دفتر یادداشت good bad ugly
Badrooz
۷۱,۵۰۰تومان
استیکر good bad ugly
استیکر good bad ugly
Badrooz
۵,۳۰۰تومان
تی شرت اسپرت good bad ugly
تی شرت اسپرت good bad ugly
Badrooz
۲۸۴,۰۰۰تومان
تی شرت اسپرت Leopard in Pool
تی شرت اسپرت Leopard in Pool
Badrooz
۲۸۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت Dogs
دفتر یادداشت Dogs
Badrooz
۷۲,۵۰۰تومان
ساعت دیواری  Time to Explore
ساعت دیواری Time to Explore
Badrooz
۳۷۲,۵۰۰تومان
ماگ  Time to Explore
ماگ Time to Explore
Badrooz
۸۷,۰۰۰تومان
استیکر Time to Explore
استیکر Time to Explore
Badrooz
۵,۲۹۰تومان
تی شرت اسپرت Time to Explore
تی شرت اسپرت Time to Explore
Badrooz
۲۸۳,۹۰۰تومان
ساعت دیواری  im Fine
ساعت دیواری im Fine
Badrooz
۳۷۲,۵۰۰تومان
کیف im Fine
کیف im Fine
Badrooz
۱۲۲,۵۰۰تومان
دفتر یادداشت im Fine
دفتر یادداشت im Fine
Badrooz
۷۲,۵۰۰تومان
استیکر im Fine
استیکر im Fine
Badrooz
۵,۳۶۰تومان
تی شرت اسپرت im Fine
تی شرت اسپرت im Fine
Badrooz
۲۸۳,۹۰۰تومان
ساعت دیواری  Rick and Morty
ساعت دیواری Rick and Morty
Badrooz
۳۷۳,۰۰۰تومان
استیکر alien plant
استیکر alien plant
Badrooz
۵,۳۰۰تومان
تی شرت اسپرت alien plant
تی شرت اسپرت alien plant
Badrooz
۲۸۳,۵۰۰تومان
ساعت دیواری  japanese galaxy
ساعت دیواری japanese galaxy
Badrooz
۳۷۳,۵۰۰تومان
تی شرت اسپرت japanese galaxy
تی شرت اسپرت japanese galaxy
Badrooz
۲۸۴,۰۰۰تومان
تی شرت اسپرت Observing
تی شرت اسپرت Observing
Badrooz
۲۸۵,۰۰۰تومان