بستن جست و جو
الهه زیگورات
الهه زیگورات
عضویت در بادروز از ۱۶ مرداد، ۱۳۹۹
چرا زیگورات:
تمدن‌های باستانی آسیای غربی نیایشگاهی برای خدایان می‌ساختند و والاترین آن زیگورات نامیده می‌شد و معنای آن بالا رفتن به سوی آسمان است. آن‌ها زیگورات را بر بلندی‌ها می‌ساختند.
و اما من یک نقاشم و عاشق زیبایی های بصری، از این رو تصمیم گرفتم طرح های هنری و چشم نواز رو در قالب محصولاتی که قابل مصرف هستن با شما عزیزان به اشتراک بزارم تادر گالری الهه زیگورات والاترین و زیبا ترین حس ها را تجربه کنید.
پیج اینستاگرام: elahe_zigurat_artgallery
ساعت دیواری ملکه و پرنده آبی
ساعت دیواری ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۱۷۰,۰۰۰تومان
کوسن ملکه و پرنده آبی
کوسن ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان ملکه و پرنده آبی
کیف خرید کتان ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۸۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت ملکه و پرنده آبی
دفتر یادداشت ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۶۰,۰۰۰تومان
ماگ ملکه و پرنده آبی
ماگ ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۷۰,۰۰۰تومان
قاب کنواس ملکه و پرنده آبی
قاب کنواس ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۱۴۰,۰۰۰تومان
شاسی ملکه و پرنده آبی
شاسی ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۱۱۵,۰۰۰تومان
فوم برد ملکه و پرنده آبی
فوم برد ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
قاب پاسپارتو ملکه و پرنده آبی
قاب پاسپارتو ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۲۲۰,۰۰۰تومان
پوستر هنری ملکه و پرنده آبی
پوستر هنری ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۱۲۰,۰۰۰تومان
پوستر ملکه و پرنده آبی
پوستر ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۱۳۸,۰۰۰تومان
استیکر ملکه و پرنده آبی
استیکر ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۶,۵۰۰تومان
تی شرت زنانه ملکه و پرنده آبی
تی شرت زنانه ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۱۹۵,۰۰۰تومان
روتختی چاپی تک نفره شب پر ستاره
روتختی چاپی تک نفره شب پر ستاره
الهه زیگورات
۹۴۰,۰۰۰تومان
روتختی چاپی تک نفره ون گوگ
روتختی چاپی تک نفره ون گوگ
الهه زیگورات
۹۴۰,۰۰۰تومان
دراپ بنر ملکه و پرنده آبی
دراپ بنر ملکه و پرنده آبی
الهه زیگورات
۱۰۰,۰۰۰تومان
پچ حرارتی بانویی با موهای رنگی
پچ حرارتی بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۸,۵۰۰تومان
استیکر بانویی با موهای رنگی
استیکر بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۶,۵۰۰تومان
تی شرت زنانه بانویی با موهای رنگی
تی شرت زنانه بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۱۹۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری بانویی با موهای رنگی
ساعت دیواری بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۱۷۰,۰۰۰تومان
کوسن بانویی با موهای رنگی
کوسن بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان بانویی با موهای رنگی
کیف خرید کتان بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۸۰,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت بانویی با موهای رنگی
دفتر یادداشت بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۵۵,۰۰۰تومان
پیکسل بانویی با موهای رنگی
پیکسل بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۶,۰۰۰تومان
ماگ بانویی با موهای رنگی
ماگ بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۶۵,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع بانویی با موهای رنگی
قاب کنواس مربع بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۱۱۰,۰۰۰تومان
فوم برد بانویی با موهای رنگی
فوم برد بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۸۵,۰۰۰تومان
دراپ بنر بانویی با موهای رنگی
دراپ بنر بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۹۰,۰۰۰تومان
پوستر مربع بانویی با موهای رنگی
پوستر مربع بانویی با موهای رنگی
الهه زیگورات
۸۰,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان  minimal matilda
کیف خرید کتان minimal matilda
الهه زیگورات
۸۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه  minimal matilda
تی شرت زنانه minimal matilda
الهه زیگورات
۱۹۵,۰۰۰تومان
کوسن دختری با روباه
کوسن دختری با روباه
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان دختری با روباه
کیف خرید کتان دختری با روباه
الهه زیگورات
۷۸,۰۰۰تومان
پیکسل دختری با روباه
پیکسل دختری با روباه
الهه زیگورات
۴,۵۰۰تومان
قاب کنواس دختری با روباه
قاب کنواس دختری با روباه
الهه زیگورات
۱۰۰,۰۰۰تومان
استیکر دختری با روباه
استیکر دختری با روباه
الهه زیگورات
۶,۵۰۰تومان
تی شرت زنانه Friends
تی شرت زنانه Friends
الهه زیگورات
۱۹۵,۰۰۰تومان
کوسن بانوی نارنجی پوش
کوسن بانوی نارنجی پوش
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
کوسن بانویی با پرنده
کوسن بانویی با پرنده
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
کوسن فلامینگو
کوسن فلامینگو
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
کوسن بانوی گلها
کوسن بانوی گلها
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان بانوی گلها
کیف خرید کتان بانوی گلها
الهه زیگورات
۷۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت بانوی گلها
دفتر یادداشت بانوی گلها
الهه زیگورات
۵۵,۰۰۰تومان
ماگ بانوی گلها
ماگ بانوی گلها
الهه زیگورات
۶۵,۰۰۰تومان
قاب کنواس مربع بانوی گلها
قاب کنواس مربع بانوی گلها
الهه زیگورات
۱۱۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه بانوی گلها
تی شرت زنانه بانوی گلها
الهه زیگورات
۱۹۵,۰۰۰تومان
کوسن خودت را دوست بدار
کوسن خودت را دوست بدار
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
کیف خرید کتان خودت را دوست بدار
کیف خرید کتان خودت را دوست بدار
الهه زیگورات
۷۸,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت خودت را دوست بدار
دفتر یادداشت خودت را دوست بدار
الهه زیگورات
۵۵,۰۰۰تومان
ماگ خودت را دوست بدار
ماگ خودت را دوست بدار
الهه زیگورات
۶۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه خودت را دوست بدار
تی شرت زنانه خودت را دوست بدار
الهه زیگورات
۱۹۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه دو صورت
تی شرت زنانه دو صورت
الهه زیگورات
۱۹۵,۰۰۰تومان
ساعت دیواری مادرانه
ساعت دیواری مادرانه
الهه زیگورات
۱۷۰,۰۰۰تومان
کوسن مادرانه
کوسن مادرانه
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
پیکسل مادرانه
پیکسل مادرانه
الهه زیگورات
۴,۵۰۰تومان
استیکر مادرانه
استیکر مادرانه
الهه زیگورات
۶,۵۰۰تومان
کیف خرید کتان مادرانه
کیف خرید کتان مادرانه
الهه زیگورات
۷۸,۰۰۰تومان
پچ حرارتی مادرانه
پچ حرارتی مادرانه
الهه زیگورات
۸,۵۰۰تومان
تی شرت زنانه مادرانه
تی شرت زنانه مادرانه
الهه زیگورات
۱۹۵,۰۰۰تومان
کوسن Minimal matilda
کوسن Minimal matilda
الهه زیگورات
۱۲۵,۰۰۰تومان
پچ حرارتی خانواده دریایی
پچ حرارتی خانواده دریایی
الهه زیگورات
۸,۵۰۰تومان
استیکر خانواده دریایی
استیکر خانواده دریایی
الهه زیگورات
۶,۵۰۰تومان
دفتر یادداشت دختری با روباه
دفتر یادداشت دختری با روباه
الهه زیگورات
۵۵,۰۰۰تومان
ماگ دختری با روباه
ماگ دختری با روباه
الهه زیگورات
۶۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت مادرانه
دفتر یادداشت مادرانه
الهه زیگورات
۵۵,۰۰۰تومان
ماگ مادرانه
ماگ مادرانه
الهه زیگورات
۶۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت مرد نقاش
دفتر یادداشت مرد نقاش
الهه زیگورات
۵۵,۰۰۰تومان
ماگ مرد نقاش
ماگ مرد نقاش
الهه زیگورات
۶۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت مهر مادری
دفتر یادداشت مهر مادری
الهه زیگورات
۵۵,۰۰۰تومان
ماگ مهر مادری
ماگ مهر مادری
الهه زیگورات
۶۵,۰۰۰تومان
دفتر یادداشت پرتره ونگوگ
دفتر یادداشت پرتره ونگوگ
الهه زیگورات
۵۵,۰۰۰تومان