تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات از فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی

فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی

عضویت در بادروز از ۱۰ مرداد، ۱۴۰۲

رامین هاشمی طراح و مدرس گرافیک . محصولاتی بی نظیر و خاص که فقط در این گالری وجود دارد

دفتر یادداشت امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
ماگ امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
ماگ كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo
اختصاصی بادروز
ماگ كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۸۲,۵۰۰
۲۱۱,۸۷۵ تومان
پوستر سیلک رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
روتختی یک نفره كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo- 2
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo- 2
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
کوسن كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo- 2
اختصاصی بادروز
کوسن كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo- 2
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
پولاروید jake gyllenhaal - جیک جیلنهال
اختصاصی بادروز
پولاروید jake gyllenhaal - جیک جیلنهال
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷,۰۰۰
۲۱,۶۰۰ تومان
استیکر آدری هپبورن (Audrey Hepburn) 1
اختصاصی بادروز
استیکر آدری هپبورن (Audrey Hepburn) 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
کوسن امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
کوسن امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
استیکر کوروش بزرگ -- Cyrus the Great
اختصاصی بادروز
استیکر کوروش بزرگ -- Cyrus the Great
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۳۳,۰۰۰
۲۴,۷۵۰ تومان
پوستر سیلک امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۰۲,۵۰۰
۸۲,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
دفتر یادداشت رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک دوآ لیپا - Dua Lipa
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک دوآ لیپا - Dua Lipa
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۶۲,۵۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
پولاروید رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
پولاروید رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷,۰۰۰
۲۱,۶۰۰ تومان
روتختی یک نفره رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
استیکر رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
استیکر رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
شاسی مرلین مونرو
اختصاصی بادروز
شاسی مرلین مونرو
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۲۲,۵۰۰
۹۱,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت آدری هپبورن (Audrey Hepburn)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت آدری هپبورن (Audrey Hepburn)
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
دراپ بنر رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
دراپ بنر رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۱۵ ۳۹۴,۹۹۹
۳۳۵,۷۴۹ تومان
شاسی امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
شاسی امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
پوستر سیلک مرلین مونرو
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک مرلین مونرو
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۶۲,۵۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) مرلین مونرو
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) مرلین مونرو
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۳۵,۰۰۰
۱۸۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت لگولاس ( ارباب حلقه ها ) - Legolas ( Lord Of The Ringsl )
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت لگولاس ( ارباب حلقه ها ) - Legolas ( Lord Of The Ringsl )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی الویس پریسلی - Elvis Presley
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی الویس پریسلی - Elvis Presley
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۴,۵۰۰
۱۸,۳۷۵ تومان
پچ حرارتی رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۷,۵۰۰
۲۰,۶۲۵ تومان
ماگ رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
ماگ رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۶۲,۵۰۰
۱۹۶,۸۷۵ تومان
دفتر یادداشت نیمار - Neymar
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت نیمار - Neymar
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
استیکر جیمین - JIMIN
اختصاصی بادروز
استیکر جیمین - JIMIN
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۰,۵۰۰
۱۵,۳۷۵ تومان
روتختی یک نفره نیمار - Neymar
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره نیمار - Neymar
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲,۸۷۵,۰۰۰
۲,۱۵۶,۲۵۰ تومان
استیکر امینم - Eminem -1
اختصاصی بادروز
استیکر امینم - Eminem -1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۰,۰۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) مرلین مونرو
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع (بوم) مرلین مونرو
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۳۴۰,۰۰۰
۲۷۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه کیانو ریوز - Keanu Reeves
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه کیانو ریوز - Keanu Reeves
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی جیمین - JIMIN
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی جیمین - JIMIN
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۵,۰۰۱
۱۸,۷۵۱ تومان
تی شرت زنانه لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۵۷۴,۰۰۰
۴۵۹,۲۰۰ تومان
پچ حرارتی امینم - Eminem -1
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی امینم - Eminem -1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۴,۵۰۰
۱۸,۳۷۵ تومان
عطرجیبی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
عطرجیبی جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت جی هوپ - BTS - j hope
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت جی هوپ - BTS - j hope
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت کوروش بزرگ - Cyrus the Great
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت کوروش بزرگ - Cyrus the Great
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
استیکر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
استیکر جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
کوسن لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
کوسن لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۴۲۷,۵۰۰
۳۴۲,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت کاپیتان آمریکا - Captain America
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت کاپیتان آمریکا - Captain America
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۴,۹۰۰
۱۳۹,۹۲۰ تومان
دفتر یادداشت مرلین مونرو
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت مرلین مونرو
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۵۷۵,۰۰۰
۴۶۰,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲,۹۲۵,۰۰۰
۲,۱۹۳,۷۵۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) رضا پیشرو - Reza Pishro
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) رضا پیشرو - Reza Pishro
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
روتختی یک نفره جوکر - joker - 1
اختصاصی بادروز
روتختی یک نفره جوکر - joker - 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲,۸۰۵,۰۰۰
۲,۱۰۳,۷۵۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo- 2
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) كريستيانو رونالدو - Cristiano Ronaldo- 2
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دراپ بنر امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
دراپ بنر امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۱۵ ۳۹۵,۰۰۰
۳۳۵,۷۵۰ تومان
دفتر یادداشت محمد صلاح ( لیورپول ) - Mohamed Salah ( Liverpool )
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت محمد صلاح ( لیورپول ) - Mohamed Salah ( Liverpool )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
کوسن  جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
اختصاصی بادروز
کوسن جنی ( بلک پینک ) - Jennie ( BLACKPINK )1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۴۱۲,۵۰۰
۳۳۰,۰۰۰ تومان
پرده پانچ جی هوپ - BTS - j hope
اختصاصی بادروز
پرده پانچ جی هوپ - BTS - j hope
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲,۰۷۵,۰۰۰
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
استیکر امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
استیکر امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت جاستین بیبر - Justin Bieber
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت جاستین بیبر - Justin Bieber
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) red dead redemption 2
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس (بوم) red dead redemption 2
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۲۴۵,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰ تومان
تی شرت مردانه امینم - Eminem -1
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه امینم - Eminem -1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۵۴۵,۰۰۰
۴۳۶,۰۰۰ تومان
کوسن مرلین مونرو
اختصاصی بادروز
کوسن مرلین مونرو
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۴۰۷,۵۰۰
۳۲۶,۰۰۰ تومان
استیکر لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
اختصاصی بادروز
استیکر لیسا ( بلک پینک ) - Lisa ( BLACKPINK )
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۲۳,۰۰۰
۱۷,۲۵۰ تومان
پوستر سیلک دیگو مارادونا - Diego Maradona
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک دیگو مارادونا - Diego Maradona
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۶۲,۵۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
پوستر سیلک red dead redemption 2
اختصاصی بادروز
پوستر سیلک red dead redemption 2
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۷۲,۵۰۰
۵۸,۰۰۰ تومان
شاسی مهدی قاعدی
اختصاصی بادروز
شاسی مهدی قاعدی
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
بک دراپ امیر تتلو 1
اختصاصی بادروز
بک دراپ امیر تتلو 1
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت لیونل مسی (Lionel Messi)
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت لیونل مسی (Lionel Messi)
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
بک دراپ بهروز وثوقی
اختصاصی بادروز
بک دراپ بهروز وثوقی
فروشگاه محصولات چاپی رامین هاشمی
% ۲۰ ۶۸۰,۰۰۰
۵۴۴,۰۰۰ تومان