بستن جست و جو
خرید اینترنتی پوشاک، تیشرت، جوراب با طرح جذاب و اختصاصی (بهترین قیمت) |  بادروز
تی شرت زنانه شاهرخ خان در پاتان
تی شرت زنانه شاهرخ خان در پاتان
فرزند زیبایی صبح
۴۴۰,۰۰۰تومان
هودی زنانه شاهرخ خان در پاتان
هودی زنانه شاهرخ خان در پاتان
فرزند زیبایی صبح
۸۷۰,۰۰۰تومان
هودی مردانه شاهرخ خان در پاتان
هودی مردانه شاهرخ خان در پاتان
فرزند زیبایی صبح
۸۷۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه شاهرخ خان در پاتان
تی شرت مردانه شاهرخ خان در پاتان
فرزند زیبایی صبح
۳۸۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه توکیو غول
تی شرت زنانه توکیو غول
فرزند زیبایی صبح
۴۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه توکیو غول
تی شرت مردانه توکیو غول
فرزند زیبایی صبح
۴۴۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه Last of Us game
تی شرت زنانه Last of Us game
zizyart
۲۸۷,۰۰۰تومان
هودی زنانه Last of Us game
هودی زنانه Last of Us game
zizyart
۶۲۷,۰۰۰تومان
هودی مردانه Last of Us game
هودی مردانه Last of Us game
zizyart
۶۲۷,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Last of Us game
تی شرت مردانه Last of Us game
zizyart
۲۸۷,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ali karimi علی کریمی 8
تی شرت زنانه ali karimi علی کریمی 8
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه ali karimi علی کریمی 8
هودی زنانه ali karimi علی کریمی 8
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه ali karimi علی کریمی 8
هودی مردانه ali karimi علی کریمی 8
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ali karimi علی کریمی 8
تی شرت مردانه ali karimi علی کریمی 8
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ali karimi علی کریمی 6
تی شرت زنانه ali karimi علی کریمی 6
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه ali karimi علی کریمی 6
هودی زنانه ali karimi علی کریمی 6
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه ali karimi علی کریمی 6
هودی مردانه ali karimi علی کریمی 6
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ali karimi علی کریمی 6
تی شرت مردانه ali karimi علی کریمی 6
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ali karimi علی کریمی 4
تی شرت زنانه ali karimi علی کریمی 4
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه ali karimi علی کریمی 4
هودی زنانه ali karimi علی کریمی 4
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه ali karimi علی کریمی 4
هودی مردانه ali karimi علی کریمی 4
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ali karimi علی کریمی 4
تی شرت مردانه ali karimi علی کریمی 4
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ali karimi علی کریمی 2
تی شرت زنانه ali karimi علی کریمی 2
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه ali karimi علی کریمی 2
هودی زنانه ali karimi علی کریمی 2
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه ali karimi علی کریمی 2
هودی مردانه ali karimi علی کریمی 2
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ali karimi علی کریمی 2
تی شرت مردانه ali karimi علی کریمی 2
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ali karimi علی کریمی 1
تی شرت زنانه ali karimi علی کریمی 1
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه ali karimi علی کریمی 1
هودی زنانه ali karimi علی کریمی 1
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه ali karimi علی کریمی 1
هودی مردانه ali karimi علی کریمی 1
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ali karimi علی کریمی 1
تی شرت مردانه ali karimi علی کریمی 1
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ali daei 2 علی دایی 2
تی شرت زنانه ali daei 2 علی دایی 2
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه ali daei 2 علی دایی 2
هودی زنانه ali daei 2 علی دایی 2
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه ali daei 2 علی دایی 2
هودی مردانه ali daei 2 علی دایی 2
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ali daei 2 علی دایی 2
تی شرت مردانه ali daei 2 علی دایی 2
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ali daei 1 علی دایی 1
تی شرت زنانه ali daei 1 علی دایی 1
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه ali daei 1 علی دایی 1
هودی زنانه ali daei 1 علی دایی 1
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه ali daei 1 علی دایی 1
هودی مردانه ali daei 1 علی دایی 1
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ali daei 1 علی دایی 1
تی شرت مردانه ali daei 1 علی دایی 1
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه گودال 17
تی شرت زنانه گودال 17
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه گودال 17
هودی زنانه گودال 17
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه گودال 17
هودی مردانه گودال 17
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه گودال 17
تی شرت مردانه گودال 17
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه گودال 11
تی شرت زنانه گودال 11
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه گودال 11
هودی زنانه گودال 11
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه گودال 11
هودی مردانه گودال 11
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه گودال 11
تی شرت مردانه گودال 11
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه گودال 3
تی شرت زنانه گودال 3
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه گودال 3
هودی زنانه گودال 3
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه گودال 3
هودی مردانه گودال 3
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه گودال 3
تی شرت مردانه گودال 3
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه گودال 1
تی شرت زنانه گودال 1
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه گودال 1
هودی زنانه گودال 1
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه گودال 1
هودی مردانه گودال 1
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه گودال 1
تی شرت مردانه گودال 1
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه wednesday allergic to color
تی شرت زنانه wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه wednesday allergic to color
هودی زنانه wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه wednesday allergic to color
هودی مردانه wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه wednesday allergic to color
تی شرت مردانه wednesday allergic to color
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه wednesday allergic to color face
تی شرت زنانه wednesday allergic to color face
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه wednesday allergic to color face
هودی زنانه wednesday allergic to color face
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه wednesday allergic to color face
هودی مردانه wednesday allergic to color face
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه wednesday allergic to color face
تی شرت مردانه wednesday allergic to color face
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه wednesday text
تی شرت زنانه wednesday text
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه wednesday text
هودی زنانه wednesday text
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه wednesday text
هودی مردانه wednesday text
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه wednesday text
تی شرت مردانه wednesday text
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه wednesday logo
تی شرت زنانه wednesday logo
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه wednesday logo
هودی زنانه wednesday logo
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
هودی مردانه wednesday logo
هودی مردانه wednesday logo
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه wednesday logo
تی شرت مردانه wednesday logo
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه wednesday face
تی شرت زنانه wednesday face
اس اچ دیزاین
۲۸۵,۰۰۰تومان
هودی زنانه wednesday face
هودی زنانه wednesday face
اس اچ دیزاین
۶۲۵,۰۰۰تومان

پوشاک

خرید اینترنتی پوشاک یکی از مهمترین بخش های وبسایت بادروز است. ما در بادروز ضمن اینکه به کیفیت چاپ عکس و طرح های کاربران روی محصولات توجه میکنیم به جنس و کیفیت محصولات نیز توجه ویژه ای داریم و این موضوع باعث تمایز محصولات بادروز با دیگر محصولات چاپی میشود. کیفیت محصولات مانند تیشرت مردانه و تیشرت زنانه بادروز از همان لحظه ابتدایی بعد از پوشیدن آن ها نظر شما را جلب خواهد کرد و این رضایت تا بعد ها ادامه خواهد داشت زیرا ماندگاری طرح های چاپ شده روی تیشرت ها باعث میشود تا بتوانید مدت ها از آن ها استفاده کنید. در حال حاضر محصولات موجود در بادروز در دسته های تیشرت مردانه، تیشرت زنانه، جوراب مچی و جوراب ساقدار قرار گرفته اند اما با برنامه ریزی های انجام شده به زودی تعداد این محصولات افزایش قابل توجه ای خواهد داشت.

تیشرت مردانه و زنانه

تیشرت های مردانه بادروز با جنس پارچه (۹۰ درصد) و پلی استر (۱۰ درصد) هستند. این به این معنی است که تیشرت های بادروز با الیاف طبیعی تولید میشوند و ضد حساسیت میباشند. بنابراین با خیال راحت میتوانید آن ها را حتی برای افراد دارای حساسیت به الیاف مصنوعی به عنوان هدیه در نظر بگیرید. چاپ طرح ها روی تیشرت با استفاده از برچسب های حرارتی بسیار با کیفیت انجام میشود که بعد از شست و شو کیفیت خود را از دست نمیدهند لذا باعث افزایش عمر استفاده از تیشرت میشوند. تن خور تیشرت ها به صورت آزاد در نظر گرفته شده بنابراین زمانی که تیشرتی را با سایز مدیوم خرید میکنید میتوانید اطمینان داشته باشید که برای تمام سایزهای بازه مدیوم مناسب است و تنگ نخواهد بود. با رعایت موارد مربوط به شست و شو مانند شستن تیشرت ها با آب ولرم ماندگاری آن ها از تمام محصولات مشابه بیشتر خواهد بود.

جوراب های ساقدار و مچی

جوراب های بادروز با تولید توسط نخ های درجه یک (۶۰ درصد پنبه و ۴۰ درصد لاکرا) دردسته با کیفیت ترین محصولات بازار قرار میگیرند. طرح های مختلف آن ها مناسب هر سلیقه ای است. البته فعلا با توجه به پروسه تولید آن ها، طرحها فقط توسط گروه بادروز چاپ میشوند ولی در آینده بنا بر این است تا طراحان نیز بتوانند طرح های خود را روی جوراب ها سوار کنند. سایز جوراب ها نیز به صورت free size است بنابراین میتوانید بدون نگرانی از اندازه و سایز آن ها را سفارش دهید. بازه گسترده طرح های جوراب بادروز باعث شده تا این محصولات مناسب برای تمام اقشار جامعه باشند.