بستن جست و جو
خرید اینترنتی پوشاک، تیشرت، جوراب با طرح جذاب و اختصاصی (بهترین قیمت) |  بادروز
تی شرت زنانه پیشی گلی
تی شرت زنانه پیشی گلی
mjdesign
۳۳۹,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه the who  د هو
تی شرت زنانه the who د هو
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه the who  د هو
تی شرت مردانه the who د هو
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه queen کویین
تی شرت زنانه queen کویین
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه queen کویین
تی شرت مردانه queen کویین
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه the kiss کیس
تی شرت زنانه the kiss کیس
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه the kiss کیس
تی شرت مردانه the kiss کیس
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه the doors دورز
تی شرت زنانه the doors دورز
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه the doors دورز
تی شرت مردانه the doors دورز
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه the beatles بیتلز
تی شرت زنانه the beatles بیتلز
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه the beatles بیتلز
تی شرت مردانه the beatles بیتلز
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه slipknot اسلیپنات 1
تی شرت زنانه slipknot اسلیپنات 1
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه slipknot اسلیپنات 1
تی شرت مردانه slipknot اسلیپنات 1
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه slipknot اسلیپنات
تی شرت زنانه slipknot اسلیپنات
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه slipknot اسلیپنات
تی شرت مردانه slipknot اسلیپنات
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه slayer اسلیر
تی شرت زنانه slayer اسلیر
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه slayer اسلیر
تی شرت مردانه slayer اسلیر
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه rammstein رامشتاین 1
تی شرت زنانه rammstein رامشتاین 1
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه rammstein رامشتاین 1
تی شرت مردانه rammstein رامشتاین 1
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه radiohead ریدیوهد
تی شرت زنانه radiohead ریدیوهد
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه radiohead ریدیوهد
تی شرت مردانه radiohead ریدیوهد
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه pink floyd پینک فلوید
تی شرت زنانه pink floyd پینک فلوید
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه pink floyd پینک فلوید
تی شرت مردانه pink floyd پینک فلوید
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه pantera پنترا
تی شرت زنانه pantera پنترا
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه pantera پنترا
تی شرت مردانه pantera پنترا
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه ozzy osbourne آزی آزبورن
تی شرت زنانه ozzy osbourne آزی آزبورن
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه ozzy osbourne آزی آزبورن
تی شرت مردانه ozzy osbourne آزی آزبورن
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه nirvana نیروانا
تی شرت زنانه nirvana نیروانا
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه nirvana نیروانا
تی شرت مردانه nirvana نیروانا
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه motorhead موتورهد
تی شرت زنانه motorhead موتورهد
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه motorhead موتورهد
تی شرت مردانه motorhead موتورهد
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه misfits میس فیتس
تی شرت زنانه misfits میس فیتس
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه misfits میس فیتس
تی شرت مردانه misfits میس فیتس
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه metallica متالیکا
تی شرت زنانه metallica متالیکا
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه metallica متالیکا
تی شرت مردانه metallica متالیکا
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه megadeth مگادث
تی شرت زنانه megadeth مگادث
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه megadeth مگادث
تی شرت مردانه megadeth مگادث
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه لوگو مرلین1
تی شرت زنانه لوگو مرلین1
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه لوگو مرلین1
تی شرت مردانه لوگو مرلین1
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه لوگو مرلین
تی شرت زنانه لوگو مرلین
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه لوگو مرلین
تی شرت مردانه لوگو مرلین
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه Lynyrd Skynyrd لنرد اسکینرد
تی شرت زنانه Lynyrd Skynyrd لنرد اسکینرد
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Lynyrd Skynyrd لنرد اسکینرد
تی شرت مردانه Lynyrd Skynyrd لنرد اسکینرد
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه لینکین پارک  linkin park
تی شرت زنانه لینکین پارک linkin park
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه لینکین پارک  linkin park
تی شرت مردانه لینکین پارک linkin park
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه linkin park لینکین پارک
تی شرت زنانه linkin park لینکین پارک
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه linkin park لینکین پارک
تی شرت مردانه linkin park لینکین پارک
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه lamb of god لمب آو گاد
تی شرت زنانه lamb of god لمب آو گاد
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه lamb of god لمب آو گاد
تی شرت مردانه lamb of god لمب آو گاد
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه korn کورن
تی شرت زنانه korn کورن
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه korn کورن
تی شرت مردانه korn کورن
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه  جوداس پریست Judas Priest
تی شرت زنانه جوداس پریست Judas Priest
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه  جوداس پریست Judas Priest
تی شرت مردانه جوداس پریست Judas Priest
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه Judas Priest جوداس پریست
تی شرت زنانه Judas Priest جوداس پریست
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه Judas Priest جوداس پریست
تی شرت مردانه Judas Priest جوداس پریست
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه iron maiden  آیرون میدن
تی شرت زنانه iron maiden آیرون میدن
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه iron maiden  آیرون میدن
تی شرت مردانه iron maiden آیرون میدن
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه guns n roses گانز ان روزز
تی شرت زنانه guns n roses گانز ان روزز
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه guns n roses گانز ان روزز
تی شرت مردانه guns n roses گانز ان روزز
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه dream theater دریم تیاتر
تی شرت زنانه dream theater دریم تیاتر
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه dream theater دریم تیاتر
تی شرت مردانه dream theater دریم تیاتر
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه david bowie دیوید بویی
تی شرت زنانه david bowie دیوید بویی
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت مردانه david bowie دیوید بویی
تی شرت مردانه david bowie دیوید بویی
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان
تی شرت زنانه cannibal corpse کنیبال کورپس
تی شرت زنانه cannibal corpse کنیبال کورپس
اس اچ دیزاین
۳۳۰,۰۰۰تومان

پوشاک

خرید اینترنتی پوشاک یکی از مهمترین بخش های وبسایت بادروز است. ما در بادروز ضمن اینکه به کیفیت چاپ عکس و طرح های کاربران روی محصولات توجه میکنیم به جنس و کیفیت محصولات نیز توجه ویژه ای داریم و این موضوع باعث تمایز محصولات بادروز با دیگر محصولات چاپی میشود. کیفیت محصولات مانند تیشرت مردانه و تیشرت زنانه بادروز از همان لحظه ابتدایی بعد از پوشیدن آن ها نظر شما را جلب خواهد کرد و این رضایت تا بعد ها ادامه خواهد داشت زیرا ماندگاری طرح های چاپ شده روی تیشرت ها باعث میشود تا بتوانید مدت ها از آن ها استفاده کنید. در حال حاضر محصولات موجود در بادروز در دسته های تیشرت مردانه، تیشرت زنانه، جوراب مچی و جوراب ساقدار قرار گرفته اند اما با برنامه ریزی های انجام شده به زودی تعداد این محصولات افزایش قابل توجه ای خواهد داشت.

تیشرت مردانه و زنانه

تیشرت های مردانه بادروز با جنس پارچه (۹۰ درصد) و پلی استر (۱۰ درصد) هستند. این به این معنی است که تیشرت های بادروز با الیاف طبیعی تولید میشوند و ضد حساسیت میباشند. بنابراین با خیال راحت میتوانید آن ها را حتی برای افراد دارای حساسیت به الیاف مصنوعی به عنوان هدیه در نظر بگیرید. چاپ طرح ها روی تیشرت با استفاده از برچسب های حرارتی بسیار با کیفیت انجام میشود که بعد از شست و شو کیفیت خود را از دست نمیدهند لذا باعث افزایش عمر استفاده از تیشرت میشوند. تن خور تیشرت ها به صورت آزاد در نظر گرفته شده بنابراین زمانی که تیشرتی را با سایز مدیوم خرید میکنید میتوانید اطمینان داشته باشید که برای تمام سایزهای بازه مدیوم مناسب است و تنگ نخواهد بود. با رعایت موارد مربوط به شست و شو مانند شستن تیشرت ها با آب ولرم ماندگاری آن ها از تمام محصولات مشابه بیشتر خواهد بود.

جوراب های ساقدار و مچی

جوراب های بادروز با تولید توسط نخ های درجه یک (۶۰ درصد پنبه و ۴۰ درصد لاکرا) دردسته با کیفیت ترین محصولات بازار قرار میگیرند. طرح های مختلف آن ها مناسب هر سلیقه ای است. البته فعلا با توجه به پروسه تولید آن ها، طرحها فقط توسط گروه بادروز چاپ میشوند ولی در آینده بنا بر این است تا طراحان نیز بتوانند طرح های خود را روی جوراب ها سوار کنند. سایز جوراب ها نیز به صورت free size است بنابراین میتوانید بدون نگرانی از اندازه و سایز آن ها را سفارش دهید. بازه گسترده طرح های جوراب بادروز باعث شده تا این محصولات مناسب برای تمام اقشار جامعه باشند.