تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو

بدون خواندن این نکات طرح ارسال نکنید!

قبل از دیدن این صفحه و آشنایی با نحوه ارسال طرح روی پلتفرم بادروز طرحی ارسال نکنید.

 

لازم به ذکر است با توجه به نحوه تولید دو محصول باندانا و جوراب (ساقدار و مچی)

امکان تولید با طرح های اختصاصی در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد

 

 

-

 

-

 

-

 

 

برای مشاهده لیست قیمت پایه محصولات به کانال تلگرام طراحان بادروز

مراجعه فرمایید