تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
%۱۵ تخفیف
خرید محصولات محمدرضا شجریان (Mohammad Reza Shajarian)

تابلوهای هنری شجریان

یکی از عناوین موزیک

استاد محمدرضا شجریان استاد سرشناس موسیقی ایران و ملقب به خسرو آواز ایران است. وی مبدع چندین ساز و نامزد ۲ جایزه گرمی بود. وی استاد شخصیت های بسیاری از جمله ایرج بسطامی، همایون شجریان، حمیدرضا نوربخش و علی جهاندار نیز بود...

مشخصات تابلوهای هنری شجریان

قاب های عکس کاملا اختصاصی توسط هنرمندان بادروز
بازار بادروز تابلوهایی به شما هدیه میده که هیچ جایی نظیرشو پیدا نمی کنید
شروع کن به گشتن، یه قاب عکسی که تورو مجذوب خودش میکنه منتظرته ...

قاب کنواس ostad shajarian 9
قاب کنواس ostad shajarian 9
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس مربع ostad shajarian 8
قاب کنواس مربع ostad shajarian 8
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
قاب کنواس ostad shajarian 6
قاب کنواس ostad shajarian 6
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس homayoon shajarian
قاب کنواس homayoon shajarian
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس ostad shajarian -morgh sahar
قاب کنواس ostad shajarian -morgh sahar
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس مربع ostad shajarian 5
قاب کنواس مربع ostad shajarian 5
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
قاب کنواس ostad shajarian 5
قاب کنواس ostad shajarian 5
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس ostad shajarian22
قاب کنواس ostad shajarian22
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس ostad shajarian
قاب کنواس ostad shajarian
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس ostad shajarian 4
قاب کنواس ostad shajarian 4
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس ostad shajarian 7
قاب کنواس ostad shajarian 7
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس ostad shajarian 3
قاب کنواس ostad shajarian 3
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۲۷,۰۰۰
۱۸۱,۶۰۰ تومان
قاب کنواس مربع ostad shajarian 3
قاب کنواس مربع ostad shajarian 3
graphic-parisa
% ۲۰ ۳۳۲,۰۰۰
۲۶۵,۶۰۰ تومان
شاسی  محمدرضا شجریان -3
شاسی محمدرضا شجریان -3
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) محمدرضا شجریان -4
تابلو کنواس مربع (بوم) محمدرضا شجریان -4
مایا گالری
% ۲۰ ۳۸۰,۰۰۰
۳۰۴,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -3
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -3
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -1
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -1
مایا گالری
% ۲۰ ۲۶۰,۰۰۰
۲۰۸,۰۰۰ تومان
شاسی  محمدرضا شجریان -1
شاسی محمدرضا شجریان -1
مایا گالری
% ۲۵ ۱۴۷,۵۰۰
۱۱۰,۶۲۵ تومان
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -2
تابلو کنواس (بوم) محمدرضا شجریان -2
مایا گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
شاسی  محمدرضا شجریان -2
شاسی محمدرضا شجریان -2
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
شاسی  محمدرضا شجریان -4
شاسی محمدرضا شجریان -4
مایا گالری
% ۲۵ ۱۶۲,۵۰۰
۱۲۱,۸۷۵ تومان
تابلو کنواس مربع (بوم) محمدرضا شجریان -5
تابلو کنواس مربع (بوم) محمدرضا شجریان -5
مایا گالری
% ۲۰ ۴۰۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰ تومان