تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
خرید محصولات سلنا گومز (Selena Gomez)

اکسسوری سلنا گومز

یکی از عناوین موزیک

سلنا گومز (Selena Gomez) خواننده و ترانه نویس آمریکایی است.او در نوجوانی با بازی در نقش آلکس روسو (برنده جایزه امی) در شبکه دیزنی و در مجموعه تلویزیونی جادوگران محله ویورلی (۲۰۱۷–۲۰۱۲) جایگاه ویژه‌ای را کسب کرد.

مشخصات اکسسوری سلنا گومز

در بازار بادروز با استایلی که هنرمندان ما به اکسسوری ها می دهند شما حس متفاوت بودن را تجربه می کنید و می توانید با یک هدیه کوچک هزاران خاطره را برای همیشه با یک لبخند به یاد داشته باشید...

دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 20
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 20
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 18
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 18
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 17
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 17
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 17
ماگ طرح سلنا گومز - 17
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 16
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 16
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 16
ماگ طرح سلنا گومز - 16
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 15
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 15
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 15
ماگ طرح سلنا گومز - 15
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 14
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 14
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 14
ماگ طرح سلنا گومز - 14
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 13
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 13
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 13
ماگ طرح سلنا گومز - 13
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 12
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 12
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 12
ماگ طرح سلنا گومز - 12
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 11
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 11
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 11
ماگ طرح سلنا گومز - 11
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 10
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 10
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 10
ماگ طرح سلنا گومز - 10
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 9
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 9
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 9
ماگ طرح سلنا گومز - 9
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 8
ماگ طرح سلنا گومز - 8
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 7
ماگ طرح سلنا گومز - 7
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 6
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 6
مایا گالری
% ۲۰ ۱۹۰,۰۰۰
۱۵۲,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 6
ماگ طرح سلنا گومز - 6
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 5
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 5
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 5
ماگ طرح سلنا گومز - 5
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 4
ماگ طرح سلنا گومز - 4
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 3
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 3
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 3
ماگ طرح سلنا گومز - 3
مایا گالری
% ۲۵ ۲۷۲,۵۰۰
۲۰۴,۳۷۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 2
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 2
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 2
ماگ طرح سلنا گومز - 2
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 1
دفتر یادداشت طرح سلنا گومز - 1
مایا گالری
% ۲۰ ۱۸۵,۰۰۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
ماگ طرح سلنا گومز - 1
ماگ طرح سلنا گومز - 1
مایا گالری
% ۲۵ ۲۶۷,۵۰۰
۲۰۰,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان خانم سلنا گومز
کیف خرید کتان خانم سلنا گومز
عاطی گالری
% ۲۰ ۲۷۵,۰۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت خانم سلنا گومز
دفتر یادداشت خانم سلنا گومز
عاطی گالری
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی خانم سلنا گومز
پچ حرارتی خانم سلنا گومز
عاطی گالری
% ۲۵ ۲۴,۵۰۰
۱۸,۳۷۵ تومان
ماگ خانم سلنا گومز
ماگ خانم سلنا گومز
عاطی گالری
% ۲۵ ۲۵۲,۵۰۰
۱۸۹,۳۷۵ تومان
کیف خرید کتان Selena
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Selena
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۲۸۸,۰۰۰
۲۳۰,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Selena
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Selena
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۱۹۵,۰۰۰
۱۵۶,۰۰۰ تومان
پچ حرارتی Selena
اختصاصی بادروز
پچ حرارتی Selena
فروشگاه کیکی
% ۲۵ ۳۳,۵۰۰
۲۵,۱۲۵ تومان
عطرجیبی Selena
اختصاصی بادروز
عطرجیبی Selena
فروشگاه کیکی
% ۲۰ ۱۲۷,۰۰۰
۱۰۱,۶۰۰ تومان
دفتر یادداشت SELENA GOMEZ COVER
دفتر یادداشت SELENA GOMEZ COVER
zizyart
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان
عطرجیبی selena gomez rare
عطرجیبی selena gomez rare
zizyart
% ۲۰ ۱۲۳,۰۰۰
۹۸,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت selena gomez rare
دفتر یادداشت selena gomez rare
zizyart
% ۲۰ ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۶,۰۰۰ تومان