تخفیف اولین خرید
بستن جست و جو
حدس میزنیم دنبال دسته یا موضوع زیر باشید اما اگر اشتباه میکنیم محصولات با تگ "friends" زیر همین باکس لیست شده اند
فرندز (Friends)
یکی از عناوین فیلم و سریال
سریال دوستان یا فرندز (Friends) یکی از محبوب ترین سریال های طنز تاریخ است که از شبکه NBC از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ پخش شد. کاراکترهای محبوب این سریال جویی، راس، چندلر، مانیکا، فیبی و ریچل بودند کههمگی در تمام قسمت های این سریال ایفای نقش کردند.
نمایش همه محصولات با طرح فرندز

friends

پولاروید Friends chibi
اختصاصی بادروز
پولاروید Friends chibi
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
دفتر یادداشت Friends chibi
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Friends chibi
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۲,۰۰۰
۱۳۷,۶۰۰ تومان
ساعت دیواری  Friends chibi
اختصاصی بادروز
ساعت دیواری Friends chibi
nafiseh.arts
% ۲۵ ۸۳۵,۰۰۰
۶۲۶,۲۵۰ تومان
کوسن  Friends chibi
اختصاصی بادروز
کوسن Friends chibi
nafiseh.arts
% ۲۰ ۴۰۷,۵۰۰
۳۲۶,۰۰۰ تومان
تی شرت زنانه joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
تی شرت زنانه joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان
تی شرت مردانه joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
تی شرت مردانه joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۵۳۲,۰۰۰
۴۲۵,۶۰۰ تومان
پولاروید joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
پولاروید joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۲,۵۰۰
۱۸,۰۰۰ تومان
استیکر joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
استیکر joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۱۹,۵۰۰
۱۴,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۷۷,۰۰۰
۲۲۱,۶۰۰ تومان
ماگ  joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
ماگ joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۴,۵۰۰
۱۹۰,۸۷۵ تومان
کوسن  joey doesnt share food (1)
اختصاصی بادروز
کوسن joey doesnt share food (1)
nafiseh.arts
% ۲۰ ۴۰۴,۵۰۰
۳۲۳,۶۰۰ تومان
استیکر Friends 3
اختصاصی بادروز
استیکر Friends 3
nafiseh.arts
% ۲۵ ۱۹,۵۰۰
۱۴,۶۲۵ تومان
کیف خرید کتان Friends 3
اختصاصی بادروز
کیف خرید کتان Friends 3
nafiseh.arts
% ۲۰ ۲۸۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰ تومان
دفتر یادداشت Friends 3
اختصاصی بادروز
دفتر یادداشت Friends 3
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۷۵,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
ماگ  Friends 3
اختصاصی بادروز
ماگ Friends 3
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۵۷,۵۰۰
۱۹۳,۱۲۵ تومان
پولوراید سریال دوستان-friends2
پولوراید سریال دوستان-friends2
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید Friends-carecter
پولوراید Friends-carecter
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید سریال فرندز
پولوراید سریال فرندز
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید Friends-فرندز
پولوراید Friends-فرندز
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
پولوراید Friends-1
پولوراید Friends-1
graphic-parisa
% ۲۰ ۲۳,۰۰۰
۱۸,۴۰۰ تومان
عطرجیبی ILL BE THERE FOR YOU
اختصاصی بادروز
عطرجیبی ILL BE THERE FOR YOU
nafiseh.arts
% ۲۰ ۱۲۷,۰۰۰
۱۰۱,۶۰۰ تومان
استیکر ILL BE THERE FOR YOU
اختصاصی بادروز
استیکر ILL BE THERE FOR YOU
nafiseh.arts
% ۲۵ ۲۱,۰۰۰
۱۵,۷۵۰ تومان
تابلو کنواس مربع ILL BE THERE FOR YOU
اختصاصی بادروز
تابلو کنواس مربع ILL BE THERE FOR YOU
nafiseh.arts
% ۲۰ ۳۴۵,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰ تومان